• maja

    04

    2010
  • 5871

KONFERENCJA Z OKAZJI 20-LECIA MOPS W TURKU

„Budujemy społeczeństwo dla wszystkich”-
Konferencja z okazji 20-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku


W dniu 27 kwietnia b.r. od godz. 13.00 odbyła się konferencja z okazji 20-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku pod tytułem „Budujemy społeczeństwo dla wszystkich”. Konferencja odbyła się w gościnnych progach Klubu „Barbórka”. Organizatorami byli Pan Zdzisław Czapla - Burmistrz Miasta Turku oraz Pani Jadwiga Frasunkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na konferencję przybyli zaproszeni goście:
- Pani Irena Tomaszak - Zesiuk – Poseł na Sejm RP,
- Pani Joanna Staręga – Piasek – Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych,
- Pani Apolonia Wojciechowska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
- Pani Lidia Krzymińska – przedstawicielka WUW w Poznaniu oddział zamiejscowy w Koninie,
- Pan Ryszard Bartosik – Starosta Powiatu Tureckiego,
- Pan Tadeusz Rabiega – wiceprzewodniczący Rady Miasta Turku,
- Pan Mirosław Mękarski - zastępca Burmistrza Miasta Turku,
- kierownicy jednostek samorządowych powiatowych i miejskich,
- kierownicy Ośrodków Wsparcia, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Pani Michalina Okupińska wraz ze współpracownikami z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej SR w Turku,
- Pan podins. Tomasz Keller – przedstawiciel KPP w Turku,
- Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- prezesi i przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń pozarządowych,
Nie mogło zabraknąć emerytów i rencistów MOPS w Turku oraz obecnych pracowników Ośrodka a także przedstawicieli prasy i telewizji.
Konferencję rozpoczęła Pani Jadwiga Frasunkiewicz - Dyrektor MOPS w Turku od początku jego istnienia aż do dziś. Opowiedziała o powstaniu i minionym 20-leciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie projekcji multimedialnej oraz filmu przygotowanego specjalnie na tę uroczystość. Zawierała ona przekrój najważniejszych wydarzeń i realizowanych zadań z minionego 20-lecia MOPS aż do dnia dzisiejszego. Projekcja została odebrana w sposób bardzo serdeczny i żywiołowy przez zaproszonych gości i pracowników Ośrodka. Nie obyło się bez łez wzruszenia!
Następnie głos zabrała Pani Joanna Staręga – Piasek – Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, była wiceminister pracy, która odniosła się w swoim wystąpieniu do historii pomocy społecznej oraz współpracy z Panią Jadwigą Frasunkiewicz wtedy gdy pomoc społeczna w obecnym kształcie była marzeniem. W ciepłych słowach wypowiadała się również o pracy i roli pracowników socjalnych a także przyszłości tego zawodu.
Po wystąpieniach nadszedł czas na nagrody. Pan Zdzisław Czapla Burmistrz Miasta Turku uhonorował odznakami „Za zasługi dla Miasta Turku” pracowników Ośrodka Panie: Jolantę Antczak, Urszulę Bednarczyk, Elżbietę Piąstka, Grażynę Piekarską. Specjalną nagrodą Burmistrza została uhonorowana Pani Jadwiga Frasunkiewicz – Dyrektor MOPS.
Nagrodą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały uhonorowane Panie: Jolanta Antczak, Urszula Bednarczyk, Teresa Chrzuszcz, Wanda Jakubowska, Magdalena Kluza, Małgorzata Modrzejewska, Grażyna Nowak, Grażyna Ryta, Jolanta Sobczak, Alina Sztrymer.
Kolejnym punktem programu uroczystości były wystąpienia i życzenia od zaproszonych gości, po którym w części artystycznej wystąpiła młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich przygotowana przez Panią Anetę Janiak.
Uroczystość zakończył tort i toast wzniesiony przez wszystkich zebranych za kolejne „lecia” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 289-19-86

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja