ROK 2021

 

                                  

 

Program: „Wspieraj seniora”

 

Rodzaj dotacji budżetowej:

program współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

 

Wartość dofinansowania: 30 000,00zł

 

Wartość całkowita: 30 000,00zł

 

Opis projektu:

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Wsparcie polega w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.