• grudnia

  28

  2021
 • 243

PROGRAM "KWARANTANNA NIE CHRONI PRZED PRZEMOCĄ" ZAKOŃCZONY!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zrealizował projekt p.t. „Kwarantanna nie chorni przed przemocą” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej skierowany do mieszkańców miasta Turku. Celem projektu była realizacja zadań zgodnych z Priorytetem IV - Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. W swoim założeniu projekt miał na celu zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych o walorach terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii.
Działania zrealizowane w projekcie to :

 • Happening promujący działania w projekcie p.n.  „Kwarantanna nie chroni przed przemocą, W dniu 28 czerwca 2021r. o godz. 10.00. Wolontariusze oraz organizatorzy projektu rozpoczęli happeningiem projekt „Kwarantanna nie chroni przed przemocą” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Miejskiej Turek. Uczestnicy przeszli od Starówki do Osiedla Matejki rozdając po drodze balony, ulotki z programem projektu zapraszając do wzięcia w nich udziału oraz informując o kolejnych zaplanowanych działaniach projektowych.
 •  „Warsztaty umiejętności  życiowych”,  warsztaty  interpersonalne ukierunkowane na zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Odbyły się 2 spotkania warsztatowe w każdej ze szkół, które prowadziły pedagodzy – Wioletta Kurzawa i Małgorzata Gębalska.  Warsztaty odbyły się w: SP 1, SP 5, SP 4 warsztaty  interpersonalne ukierunkowane były na zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Warsztaty odbędą się we wrześniu/październiku 2021r.
 • punkt konsultacyjny – „Weekend ze specjalistą” a w nim pomoc psychologa, prawnika, specjalisty ds. przemocy, punkt konsultacyjny dla osób uczestniczących w projekcie prowadzony był przez psychologa – Lidię Rzetecką, prawnika - Macieja Rosiaka, specjalistę ds. przemocy – Elżbietę Piąstka,. Punkt konsultacyjny działał w soboty, od września do grudnia 2021r.
 • kurs jeździectwa z hipoterapią, odbywał się w Stajni Roka w Kowalach Księżych jako innowacyjna forma spędzania czasu wolnego wykorzystująca elementy integracji, zabawy w połączeniu z elementami edukacji. Poszerzała horyzonty w odkrywania tajników końskiego świata.  Przeprowadzono kursu dla 30-orga dzieci w okresie wakacji lipiec/wrzesień 2021r
 • Wakacje na osiedlu, Odbyły się dwie tygodniowe imprezy: 1. na Osiedlu Matejki przy współpracy dzieci i młodzieży oraz wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych MOPS w Turku w dniach 28.06 – 02.07.2021r.
  2.  na Osiedlu Wyzwolenia w dniach 23.08.2021r. do 27.08.2021r. w godz. od 10.00 – 12.00. Obie te imprezy spotkały się z szerokim odzewem mieszkańców miasta a w szczególności dzieci i ich rodziców. Grom i zabawom nie było końca.
 • promocja wolontariatu, spotkania promujące wolontariat miały na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu poprzez zmianę postaw i budowanie postaw prospołecznych. Spotkania odbyły się z panią Beatą Pacławską koordynatorem Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz wolontariuszami. Spotkania odbędą się we wrześniu/ październiku 2021r.
 • kurs samoobrony, dla dzieci i młodzieży. Głównym celem zajęć było rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych przez nabycie umiejętności wcześniejszego rozpoznawania oraz unikanie takich sytuacji. Spotkania odbywały się w Sali Klubu Sportów i Sztuk Walk od lipca do grudnia 2021r.
 • ognisko z kuligiem, z podsumowaniem działań programowych projektu z udziałem dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie. Odbyło się w Stajni Roka w dniu 21 grudnia 2021r.

Zespół projektowy dziękuje uczestnikom projektu oraz instytucjom współpracującym w ramach realizacji projektu za zaangażowanie, udział i dobrą wolę.

Koordynator projektu – Elżbieta Piąstka MOPS w Turku


 

 • Telefon:
  63 280-36-62, 63 2891986

 • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja