O Nas

Turkowski Klub Senior+

O Nas

                                                                        

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” na lata 2021-2025

MODUŁ II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”

 

pn. Turkowski Klub „Senior +”

 

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa: 21 149,96zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 57 000,00

Gmina Miejska Turek przystąpiła do programu PROGRAM WIELOLETNI  „SENIOR +” na lata 2021-2025, MODUŁ II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +”, w rezultacie którego otrzymała dofinansowanie  w kwocie 21 149,96 zł, stanowiące 37% dofinansowania z budżetu państwa. Program ten zakłada wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem projektu  jest motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Jest to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, a nawet nabywać nowe umiejętności. To tu mogą przyjść starsze osoby, które są lub czują się samotne. Turkowski Klub „Senior +” to miejsce aktywności dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, działać będzie  przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Klub zapewniał będzie:

• zajęcia w ramach usprawnienia manualnego,

• zajęcia w ramach muzykoterapii,

• ćwiczenia ogólno - usprawniające,

• tworzenie wspólnoty osób przebywających w klubie,

• zajęcia edukacyjne (z zakresu dietetyki) i inne.

• wyjazdy integracyjne.

W rezultacie realizacja przedsięwzięcia stworzy miejsce do codziennej aktywności osób starszych, zwiększy zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnych, pomoże w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, umożliwi naukę gospodarowania czasem wolnym, co przełoży się na aktywizację seniorów i częstsze korzystanie z dedykowanych im usług społecznych, przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków starzenia się, zapewni seniorom możliwość rozwoju intelektualnego, dzięki obudzeniu w nich nowych zainteresowań i pasji, poprawę kontaktów społecznych, animację czasu wolnego.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Nr4/2021 Dyrektora MOPS w sprawie ogłoszenia naboru... - 401.15kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2021 dot. naboru uczestników... - 754.14kB Pobierz Czytaj
  • Załacznik Nr 2 Regulamin "Turkowskiego Klubu "Senior+" na lata... - 3.36MB Pobierz Czytaj
  • Formularz zgłoszenia do "Turkowskiego Klubu "Senior+" na lata... - 1.21MB Pobierz Czytaj