Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

                                             

 

Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Rodzaj dotacji budżetowej: projekt realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 104 046,37zł

Wartość całkowita: 104 046,37zł

Opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 roku życia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 10 osób ( 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu miasta Turek).