Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

                            

 

Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Rodzaj dotacji budżetowej: projekt realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 289 015,47 zł

Wartość całkowita: 289 015,47 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 roku życia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 15 osób ( 7 osób ze znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności, 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  2 osoby  z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności, 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu miasta Turek).

 

Pliki do pobrania

Galeria

Brak nazwy