Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2021

              

 

Program: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022 r.

Priorytet VI: Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 

Tytuł: „Przemoc zabiera moc”.

 

Rodzaj dotacji budżetowej:

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wartość dofinansowania: 30 820,00 zł

 

Wartość całkowita: 39 680,00 zł

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie działań dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych o walorach terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii.

 

Projektem zostaną objęte dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat (klasy I - VIII), pochodzące z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, znanych pedagogom szkolnym w związku z diagnozą problemów w szkole i domu rodzinnym.

 

 

Galeria

Brak nazwy