Ośrodek Wsparcia

Przydatne linki

Ośrodek Wsparcia

Portal miejski - www.miastoturek.pl

Komenda Powiatowa Policji w Turku - www.turek.policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Turku - pr.turek@prturek.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Turku - www.turek.sr.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia - www.niebieskalinia.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - www.niebieskalinia.info

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl

Strowarzyszenie Współpracy Kobiet - www.neww.org.pl

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl 

Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl

Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci - www.dzieckokrzywdzone.pl

Portal wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie - www.dzieckowsieci.pl

Portal pomocy społecznej- www.ops.pl