Ośrodek Wsparcia

Dyżur prawny w 2022r.

Ośrodek Wsparcia

Dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień realizuje jzadanie wynikające
z "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miejskiej Turek
na rok 2022" pod nazwą:  


Dyżur prawny dla potrzeb osób współuzależnionych i doznających przemocy w rodzinie.
 

Dyżur odbywa się 1 x w miesiacu.

Dyżur prawny pełni radca prawny - Pani Karolina Przybyła

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. (063) 280 36 64.