Aktualności

Program Wspierania Rodziny.

Gmina Miejska Turek/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, działając na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety: „Problemy rodzin i dzieci”. Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb rodzin z terenu Gminy Miejskiej Turek oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej Gminy Miejskiej Turek. Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia rodzin mieszkających w Gminie Miejskiej Turek w najbliższych trzech latach.

Wypełnione ankiety prosimy o odesłanie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, 62-700 Turek lub na adres mailowy: ow@mops.turek.pl

 

Pliki do pobrania

Zobacz także...