Aktualności

"Przemoc zabiera moc" - Program Osłonowy

                                                

                                                                                                                   

Informacja

 

Z radością informujemy, że Gmina Miejska Turek po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu p.t.  „Przemoc zabiera moc”  ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego    w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w 2022 roku.

Realizatorem projektu na terenie miasta Turek jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest realizacja zadań zgodnych z Priorytetem IV programu osłonowego - Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Projekt zakłada zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych o walorach terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie radzenia sobie   w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii.

O wszystkich działaniach już wkrótce będziemy informować!!!

 

                                             

Zobacz także...