Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Ogłoszenie o naborze uczestników w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

                                 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 
ogłasza nabór uczestników w ramach programu resortowego                
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

              Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacjii edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

           Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dostarczenie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, 62-700 Turek,  do dnia  8 września 2023 r.  do godziny 15.15 . Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel.: 63 280 36 62.

 

                                                    

Pliki do pobrania

 • program-aoon-jst-edycja2024 - 284.59kB Pobierz Czytaj
 • karta-zgłoszenia-aoon-jst-edycja2024 - 37.58kB Pobierz
 • zakres-czynnosci-aoon-jst-edycja2024 - 27.65kB Pobierz

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
© Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku