Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Wielkopolskie telecentrum opieki - rozpoznanie potrzeb

 

PROGRAM „Wielkopolskie telecentrum opieki” – ROZPOZNANIE POTRZEB

Gmina Miejska Turek/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku planuje w roku 2024 przystąpić do realizacji programu Wielkopolskie telecentrum opieki.

Program zakłada uruchomienie i wzmacnianie koordynacji na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora, w ramach którego organizowane i świadczone będą kompleksowe usługi dla osób starszych w wieku 60+ i ich opiekunów, w tym – usługa teleopieki (organizowana i świadczona przez ROPS), która będzie uzupełniana przez usługi świadczone w środowisku lokalnym (organizowane przez gminę w ramach grantu i środków własnych).

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia  polegającego na wyposażeniu seniora w urządzenie do teleopieki tj. opaski bezpieczeństwa proszone są
o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie pod numerem telefonu 63 280 36 62 i 63 280 36 73 (osoba do kontaktu: Elżbieta Piąstka) w terminie do 31.01.2024r.

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z gminami Województwa Wielkopolskiego. Projekt zostanie zrealizowany w czasie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku.

 


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
© Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku