Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Przydatne linki

Ośrodek Wsparcia

Portal miejski - www.miastoturek.pl

Komenda Powiatowa Policji w Turku - www.turek.policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Turku - pr.turek@prturek.internetdsl.pl

Sąd Rejonowy w Turku - www.turek.sr.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia - www.niebieskalinia.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - www.niebieskalinia.info

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl

Strowarzyszenie Współpracy Kobiet - www.neww.org.pl

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl 

Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl

Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci - www.dzieckokrzywdzone.pl

Portal wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie - www.dzieckowsieci.pl

Portal pomocy społecznej- www.ops.pl    Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
    © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku