Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Sprawozdanie za 2012r.

Tu i Teraz

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu –

Stowarzyszenia „Tu i Teraz”  w Turku za rok  2012

 

W 2012r. udało się:

 1. Prowadzić działalność profilaktyczną w sferze kultury i nauki dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Turku poprzez dostarczenie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (luty 2012r.).
 2. Zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjne z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin   z problemem alkoholowym – Sportowe soboty w „Eurece”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (luty- czerwiec 2012r.).
 3. Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, przy CWiOP – Świetlica Środowiskowej „Eureka”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (marzec-grudzień 2012r.).
 4. Prowadzić działania na rzecz osób starszych – Prowadzenie Klubu Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (styczeń – grudzień  2012r.).
 5. Zwiększyć dostępność pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc – Przemóc przemoc, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (marzec - grudzień 2012r.).
 6. Prowadzić działanie w ramach Programu Wojewody Wielkopolskiego Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci, dzięki środkom pozyskanym z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (maj - grudzień 2012r.).
 7. Zorganizować imprezę i spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich – Mikołaj w Świetlicy Środowiskowej „Eureka”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2012r.).
 8. Zorganizować imprezę i spotkanie dla osób starszych – Mikołajki w Klubie Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2012r.).

 


  Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
  © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku