Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Sprawozdanie za 2013r.

Tu i Teraz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu –

Stowarzyszenia „Tu i Teraz”  w Turku za rok  2013

 

W 2013r. udało się:

 

  1. Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, przy CWiOP – Świetlica Środowiskowej „Eureka”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (luty-czerwiec 2013r.).
  2. Prowadzić działania na rzecz osób starszych – Prowadzenie Klubu Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (styczeń – grudzień  2013r.).
  3. Zwiększyć dostępność pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc – Wyjście z przemocy, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (maj - grudzień 2013r.).
  4. Zorganizować imprezę i spotkanie dla osób starszych – Mikołajki  w Klubie Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2013r.).
  5. Zorganizować imprezę i spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich -   Magiczny bal andrzejkowy i wesołe mikołajki dla najmłodszych,  dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2013r.).

 

 


    Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
    © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku