Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TurkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: 63 280-36-62, 63 2891986
e-mail: sekretariat@mops.turek.pl

Konkurs „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

 

na podstawie Zarządzenia Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 października 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, art. 25 ustawy  z  dnia  12  marca  2004 r. o pomocy społecznej(t. j.: Dz.U.2021.2268 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j.: Dz.U.2022.1327 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie powierzenia pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie konkursowe - 252.76kB Pobierz
  • Załączniki do ogłoszenia konkursu - 43.5kB Pobierz
  • Zarządzenie Dyrektora - 19kB Pobierz

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.mops.turek.pl
© Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku