Partnerzy

  UM Turek
  www.miastoturek.pl
 PCPR Turek
 www.pcpr.turek.pl
 WUW Poznań
 www.poznan.uw.gov.pl
 ROPS Poznań
 www.rops.poznan.pl
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 www.mpips.gov.pl
 Organizator Społeczności Lokalnej
 www.osl.org.pl