CEL STOWARZYSZENIA


Celem Stowarzyszenia jest zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji społecznej:
• wszechstronne działania na rzecz: bezrobotnych, bezdomnych, osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin niepełnych,
• przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób,
• promocja zawodowa i aktywizacja zawodowa,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej.

 

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 2891986

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja