ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której celem jest rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie, w tym w szczególności dzieci, stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar oraz zmiana postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od dnia 2 listopada 2010 r. w naszym mieście powołano Zespół Interdyscyplinarny zrzeszający grupę profesjonalistów, których działania skierowane są na niesienie pomocy konkretnym rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Turku jest Pani Małgorzata Sztrymer pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
Z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego można się kontaktować osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Konińskiej 4, lub pod numerem telefonu 63/ 280 36 68.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w załączniku PDF

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 2891986

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja