• września

    27

    2021
  • 490

10 LAT OSL W TURKU

                                                                          10 lat temu powstał pierwszy w Turku utworzony przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku p. Jadwigę Frasunkiewicz OSL – Organizator Społeczności Lokalnej. Celem głównym projektu było podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt był zainicjowany przez ówczesny Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i był realizowany przez partnerstwo publiczno-społeczne. Jego liderem (a także beneficjentem projektu) było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Stowarzyszenie CAL oraz Instytut Spraw Publicznych realizowali wspólnie zadanie, którego celem było wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Zadanie to wiązało się z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz zakładało wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego, które złożyły się na specjalizację - Organizatora Społeczności Lokalnej. Sposó realizacji tego projektu zmieniał się przez ten czas i przybierał rózne formy ale trwa w naszej społeczności do dnia dzisiejszego.

I tak moi kochani funkcjonujemy z Wami już 10 lat i z tej właśnie okazji uczciliśmy naszą rocznicę wspaniałym tortem z obecną również panią Dyrektor MOPS w Turku Małgorzatą Modrzejewską. Chwile wspomnień przy kawie i ciachu to także chwile wzruszeń i uśmiechu na twarzy. Obie panie dyrektor MOPS życzyły uczestnikom: zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizację swoich pasji, wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych. Kochani pamietajmy, że......„Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy” Cyceron

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 2891986

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja