SPRAWOZDANIE ZA 2016R.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu –

Stowarzyszenia „Tu i Teraz”  w Turku za rok  2016

W 2016r. udało się:

  1. Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, przy CWiOP w Turku – „Eureka 2016”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (luty-grudzień 2016r.).
  2. Prowadzić działania na rzecz osób starszych – Prowadzenie Klub Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (luty – grudzień  2016r.).
  3. Zwiększyć dostępność pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc – „Żyj świadomie czyli bez przemocy”, dzięki środkom finansowym pozyskanym   z Urzędu Miejskiego w Turku (wrzesień - grudzień 2016r.).
  4. Zwiększyć dostępność pomocy rodzinom ubogim, w których stosowana jest przemoc – „Rodzina bez przemocy”, dzięki środkom finansowym pozyskanym   z Urzędu Miejskiego w Turku (wrzesień - grudzień 2016r.).
  5. Zorganizować imprezę i spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich, w których stosowana jest przemoc – „Imieniny Świętego Mikołaja”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2016r.).
  6. Zorganizować imprezę i spotkanie dla osób starszych –  Święty Mikołaj  w Klubie Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2016r.).

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 2891986

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja