SPRAWOZDANIE ZA 2017R.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu –

Stowarzyszenia „Tu i Teraz”  w Turku za rok  2017

 

W 2017r. udało się zrealizować następujące zdania:

 1. Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, przy CWiOP w Turku – „Eureka 2017”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (luty-grudzień 2017r.).
 2. Prowadzić działania na rzecz osób starszych  –  Klub Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (luty – grudzień  2017r.).
 3. Prowadzić działania na rzecz osób niepełnosprawnych -  Klub Otwarty Świat (maj – lipiec, październik – grudzień 2017r.)
 4. Udzielić rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – „Żyj świadomie czyli bez przemocy”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (czerwiec - grudzień 2017r.).
 5. Zwiększyć dostępność pomocy rodzinom ubogim, w których stosowana jest przemoc – „Rodzina bez przemocy”, dzięki środkom finansowym pozyskanym   z Urzędu Miejskiego w Turku (czerwiec - grudzień 2017r.).
 6. Zorganizować imprezę i spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich – „Imieniny Świętego Mikołaja”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2017r.).
 7. Zorganizować imprezę i spotkanie dla osób starszych –  Święty Mikołaj          u Seniorów „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym                       z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2017r.).

 • Telefon:
  63 280-36-62, 63 2891986

 • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja