SPRAWOZDANIE ZA 2015R.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu

Stowarzyszenia „Tu i Teraz”  w Turku za rok  2015

W 2015r. udało się:

  1. Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, przy CWiOP w Turku – „Eureka 2015”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (luty-grudzień 2015r.).
  2. Prowadzić działania na rzecz osób starszych – Prowadzenie Klubu Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (luty – grudzień  2015r.).
  3. Organizować i prowadzić szkolenia, kursy, warsztaty, grupy środowiskowego wsparcia oraz zespoły aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby – „Aktywni-Kompetentni-Silni”,  dzięki środkom finansowym pozyskanym  ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego (sierpień – listopad 2015r.).
  4. Zwiększyć dostępność pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc – „Żyj świadomie czyli bez przemocy”, dzięki środkom finansowym pozyskanym   z Urzędu Miejskiego w Turku (maj - grudzień 2015r.).
  5. Zorganizować imprezę i spotkanie dla osób starszych – Mikołajki w Klubie Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (listopad - grudzień 2015r.).
  6. Prowadzić działalność profilaktyczną dla dzieci i młodzieży poprzez dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu  -   „Bądź wesoły i żyj zdrowo, to ci będzie odlotowo”,  dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (październik -  grudzień 2015r.).

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 2891986

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja