TURKOWSKI KLUB SENIOR+

Zarządzenie Nr 7/ 2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

z dnia 08.07.2020r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru uczestników do „Turkowskiego Klubu „Senior+”

 

 

Na podstawie art.  51 ust. 2, art.110,  art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór uczestników do „Turkowskiego Klubu „Senior+” funkcjonującego w 2020r.
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie to zamieszczone zostanie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku i Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku oraz Miejskim Domu Kultury w Turku.

§ 2

Nabór uczestników do „Turkowskiego Klubu „Senior+” funkcjonującego w 2020r. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zostanie przeprowadzony zgodnie
z regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Telefon:
    63 280-36-62, 63 2891986

  • ul. Konińska 4, 62-700 Turek

O Nas

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko o wolontariacie.

WIĘCEJ
Aktualności
© Copyright 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
projekt i realizacja