Przydatne informacje

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron...

Polityka prywatności

Strona www.mops.turek.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie...

Polityka plików cookie

1. Niniejsza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli na komputerze użytkownika. Informacje te mogą być odczytane...

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...