Aktualności

Program "Opieka 75+" na rok 2023

Program „Opieka 75 +” na rok 2023 Gmina Miejska Turek/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Opieka 75+ na rok 2023. Strategicznym celem programu jest...

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2022r. Dzień Pracownika Socjalnego Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonywanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także zrozumienia...

AWARIA TELEFONU

Informujemy o awarii linii telefonicznej o numerze (63) 280 36 62, prosimy kontaktować się z numerami tel. (63) 280 36 74 lub (63) 280 36 64

Podarujmy dzieciom święta!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku po raz czwarty zaprasza do przyłączenia się ludzi dobrej woli do AKCJI- PODARUJMY DZIECIOM ŚWIĘTA Z myślą o najbardziej potrzebujących dzieciach organizujemy akcję świąteczną...

Nabór wniosków - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -...

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - rusza nabór wniosków do programu Gmina Miejska Turek / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku ogłasza...

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU NA RZECZ OSÓB...

W związku z nadchodzącym sezonem zimowym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zwraca się z prośbą o zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych. WIDUJESZ OSOBY BEZDOMNE ? Pomóż nam do nich...

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania o realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie powierzenia na podstawie art. 11 ust 1 pkt 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Konkurs „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku na podstawie ZarządzeniaNr 153/2022Burmistrza Miasta Turku z dnia 12października 2022r. w sprawieupoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do przeprowadzenia...

Weekend ze specjalistą - harmonogram zajęć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w ramach projektu p.t. „Przemoc zabiera moc” prowadzi punkt konsultacyjny – „Weekend ze specjalistą” a w nim pomoc psychologa, prawnika i specjalisty ds. przemocy. Punkt...