Centrum Wolontariatu

Kampania społeczna „Kluczowe wartości wolontariatu”

Centrum Wolontariatu

‹Trwa Kampania społeczna „Kluczowe wartości wolontariatu”!

Jak wygląda praca wolontariuszy? Jakie formy przybiera współczesny wolontariat?

Jakie towarzyszą mu wartości? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukujemy w
ramach Kampanii „Kluczowe wartości wolontariatu”. Jak wygląda wolontariat w Polsce? Dotychczasowe badania nad wolontariatem pokazują, iż problemem w naszym kraju jest nie tyle brak chęci, by zostać wolontariuszem, a zbyt wąska definicja wolontariatu. Wielu osobom wolontariat stereotypowo kojarzy się jedynie z pomocą w domach dziecka, hospicjach, szpitalach. Tymczasem aktywności wolontariackie, dostosowując się do potrzeb społecznych, przybierają obecnie bardzo różnorodne formy!

Włączając się w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Fundacja Dobra Sieć
wraz z Partnerami postanowiła zachęcić opinię publiczną do debaty na temat współczesnego wolontariatu.
W tym celu uruchomiona została Kampania „Kluczowe wartości wolontariatu”, w ramach której zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat wartości i społecznie doniosłej roli wolontariatu, jak również promujemy jego nowoczesne i niestandardowe formy, takie jak e-wolontariat, angażujące osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w „tradycyjnym” wolontariacie (np. osoby niepełnosprawne, osoby 60+, matki wychowujące w domu dziecko, etc.).

cd. w załączniku - zapraszamy do lektury!

Pliki do pobrania

Galeria

Brak nazwy