Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Rok 2021

Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Rodzaj dotacji budżetowej: projekt realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze...

ROK 2022

Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Rodzaj dotacji budżetowej: projekt realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze...

ROK 2023

Projekt: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Rodzaj dotacji budżetowej: projekt realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze...

ROK 2024

Projekt: Asystent osobisty osoby zniepełnosprawnością Rodzaj dotacji budżetowej: Program realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,...