O Nas

Witamy

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowejMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej,...

Organy i Kompetencje

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego Rada Miejska w Turku upoważniła do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, zadań własnych gminy oraz własnych o...

Cele i zadania Ośrodka.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku należy: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej...

Sposób przyjmowania spraw

Bezpośrednie kontakty do pracowników MOPS - KLIKNIJ TU Świadczenia z pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Art. 36. Świadczeniami z pomocy...

Statut i struktura organizacyjna

Informacje w plikach do pobrania. Format PDF - wymagana przeglądarka Adobe Reader do pobrania z http://www.adobe.com/products/acrobat/

Asystenci Rodziny

DZIAŁ ASYSTY RODZINNEJ tel. 2803670 wew. 20, pok. 22 DNI DYŻURÓW ASYSTENTÓW RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WTOREK I CZWARTEK W GODZ. 8.00 - 11.00 KOWALCZYK...

Zespół Interdyscyplinarny

Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której celem jest rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających...

Regulamin korzystania z samochodu służbowego przez...

Załącznikdo Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3/2021 z dnia 4 maja 2021r. REGULAMIN korzystania z samochodu służbowego przez osoby niepełnosprawne oraz...