Tu i Teraz

Zarząd

PrzewodniczącaMałgorzata Modrzejewska WiceprzewodniczącaMonika Gruszczyńska Smak SkarbnikJolanta Antczak Sekretarz Sylwia Husarz CzłonekMałgorzata Gębalska Siedziba : Miejski...

Komisja rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej: PrzewodniczącyTomasz Naglewski Sekretarz Anna Rosiak CzłonekBeata Pacławska

Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji społecznej: • wszechstronne działania na rzecz: bezrobotnych, bezdomnych, osób starszych, niepełnosprawnych,...

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „TU I TERAZ” ROZDZIAŁ I Postanowienie ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę „ TU I TERAZ” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. 1....

Sprawozdanie za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku za rok 2009 Do tej pory...

Sprawozdanie za 2010r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku za rok 2010 W 2010r. udało...

Sprawozdanie za 2011r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku za rok 2011 W 2011r. udało...

Sprawozdanie za 2012r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz”w Turku za rok2012 W 2012r. udało się: Prowadzić działalność profilaktyczną w...

Sprawozdanie za 2013r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz”w Turku za rok2013 W 2013r. udało się: Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla...

Sprawozdanie za 2014r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz”w Turku za rok2014 W 2014r. udało się: Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla...