Tu i Teraz

Zarząd

Tu i Teraz

Przewodnicząca            Małgorzata Modrzejewska
Wiceprzewodnicząca    Monika Gruszczyńska Smak
Skarbnik                        Jolanta Antczak
Sekretarz                       Sylwia Husarz
Członek                          Małgorzata Gębalska 

Siedziba :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
ul. Konińska 4, 62 – 700 Turek
Kontakt tel: 063/ 280 36 62
Data wpisu do rejestru - 11.03.2004 rok
Liczba członków Stowarzyszenia- 21 osób