PROGRAM WIELOLETNI "Senior+" na lata 2021-2025. Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"