Ośrodek Wsparcia

Informacje podstawowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dział: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz...

Gdzie szukać pomocy?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku Dział - Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień Godz. pracy: poniedziałek - czwartek 7.15-20.00 piątek 7.15-15.15 ul. Konińska 4,...

Alkohol

Alkohol Jest narkotykiem najbardziej znanym, najbardziej rozpowszechnionym i legalnie dostępnym. Co się dzieje z człowiekiem, pod wpływem alkoholu? Początkowo staje się rozluźniony,...

Grupy AA i NA w Turku i okolicach

Grupa Anonimowych Alkoholików „I- Krok”, mityng - środa, godzina 17.00 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , ul. Konińska 4,Turek Grupa Anonimowych...

Grupa Al-anon w Turku

Grupa Al-anon "Nowa Droga" przy MOPS w Turku, dział: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień ul. Konińska 4, 62-700 Turek mityng - poniedziałek, godzina 17.00...

Przemoc

Czym jest przemoc w rodzinie? PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I...

Mity na temat przemocy

Mity i stereotypy na temat przemocy Wiele społeczeństw aprobuje przemoc w domu. Świadczą o tym chociażby powszechnie panujące mity, stereotypy, przysłowia i porzekadła utrudniające...

Przydatne linki

Portal miejski - www.miastoturek.pl Komenda Powiatowa Policji w Turku - www.turek.policja.gov.pl Prokuratura Rejonowa w Turku - pr.turek@prturek.internetdsl.pl Sąd Rejonowy w Turku -...

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

Procedura postępowania w stosunku do osób, które nie chcą zgodzić sie dobrowolnie na leczenie odwykoweoraz wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów...

Obalanie mitów o narkotykach i narkomanii

1. UZALEŻNIENIE Jest to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych uzyskują...