Ośrodek Wsparcia

Informacje podstawowe

Ośrodek Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
dział: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień zajmuje się:

  • DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNĄ, EDUKACYJNĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE
  • PROWADZENIEM KONSULTACJI ORAZ PORAD PSYCHOLOGICZNYCH, PRAWNYCH, SOCJALNYCH I PROFILAKTYCZNYCH W SPRAWACH UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
  • MOTYWOWANIEM OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH DO EWENTUALNEGO PODJĘCIA PSYCHOTERAPII W ZAKŁADACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO
  • WSPOMAGANIEM OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE I SZKODLIWIE W PODJĘCIU DECYZJI O ZMIANIE SZKODLIWEGO WZORU PICIA
  • MOTYWOWANIEM OSÓB UZALEŻNIONYCH DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO ORAZ PSYCHOTERAPII W ZAKŁADACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO
  • UDZIELANIEM WSPARCIA OSOBOM PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU ODWYKOWYM POPRZEZ ROZMOWY PODTRZYMUJĄCE LUB UDZIAŁ W GRUPACH WSPARCIA
  • INICJOWANIEM INTERWENCJI W PRZYPADKU ROZPOZNANIA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE POPRZEZ UDZIELANIE STOSOWNEGO WSPARCIA I INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA POMOCY I POWSTRZYMANIA PRZEMOCY
  • WSPÓŁDZIAŁANIEM Z INNYMI PODMIOTAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE.

PRACOWNICY DZIAŁU - OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ TO:

mgr MAŁGORZATA GĘBALSKA - Specjalista pracy z rodziną, certyfikat ukończenia Studium Interwencji Kryzysowej (nr 41/2022/sik)

mgr LIDIA RZETECKA - Psycholog
 
mgr WIOLETTA KURZAWA -  Specjalista pracy z rodziną, Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, numer certyfikatu SP/926/2014, certyfikat ukończenia Studium Interwencji Kryzysowej (nr 40/2022/sik)

mgr ROMAN KACPRZAK - Psycholog

GODZINY PRACY OŚRODKA WSPARCIA:
poniedziałek - czwartek 7.15 - 20.00
piątek 7.15 - 15.15


SPOTKANIA GRUPOWE ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZYM SCHEMATEM:GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  / WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE (WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH)


Poniedziałek/ lub wtorek ( zamiennie) godz. 17.00- 20.00

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH/ WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

1 raz w miesiącu - ŚRODA/ CZWARTEK (zanmiennie) godz. 17.00

 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW

Środa godz. 17.00 - 20.00

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy