Ośrodek Wsparcia

Informacje podstawowe

Ośrodek Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dział: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022-2025.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dział: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień zajmuje się:

 • DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACYJNĄ, EDUKACYJNĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI
  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE
 • PROWADZENIEM KONSULTACJI ORAZ PORAD PSYCHOLOGICZNYCH, PRAWNYCH, SOCJALNYCH I PROFILAKTYCZNYCH W SPRAWACH UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
 • MOTYWOWANIEM OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH DO EWENTUALNEGO PODJĘCIA PSYCHOTERAPII W ZAKŁADACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO
 • WSPOMAGANIEM OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE I SZKODLIWIE W PODJĘCIU DECYZJI O ZMIANIE SZKODLIWEGO WZORU PICIA
 • MOTYWOWANIEM OSÓB UZALEŻNIONYCH DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO ORAZ PSYCHOTERAPII W ZAKŁADACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO
 • UDZIELANIEM WSPARCIA OSOBOM PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU ODWYKOWYM POPRZEZ ROZMOWY PODTRZYMUJĄCE LUB UDZIAŁ W GRUPACH WSPARCIA
 • UDZIELAMY POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI , PRZEŻYWAJĄCYM KRYZYS EMOCJONALNY, NIE WIDZĄCYM SENSU ŻYCIA, MAJĄCYM TRUDNOŚCI
  W RELACJI
  Z BLISKIMI OSOBAMI, OSOBOM, KTÓRE UTRACIŁY BLISKICH, UCZESTNICZYŁY
  W WYPADKU, NIE RADZACYMI SOBIE Z NADMIERNYM STRESEM
 • INICJOWANIEM INTERWENCJI W PRZYPADKU ROZPOZNANIA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE POPRZEZ UDZIELANIE STOSOWNEGO WSPARCIA
  I INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA POMOCY I POWSTRZYMANIA PRZEMOCY
 • WSPÓŁDZIAŁANIEM Z INNYMI PODMIOTAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE.

PRACOWNICY DZIAŁU - OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ TO:

mgr MAŁGORZATA GĘBALSKA - Specjalista pracy z rodziną, certyfikat ukończenia Studium Interwencji Kryzysowej (nr 41/2022/sik)

mgr LIDIA RZETECKA – Psycholog

mgr WIOLETTA KURZAWA -  Specjalista pracy z rodziną, Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, numer certyfikatu SP/926/2014, certyfikat ukończenia Studium Interwencji Kryzysowej (nr 40/2022/sik)

mgr PATRYCJA ADAMCZEWSKA - MOBARAK – Psycholog

 

GODZINY PRACY OŚRODKA WSPARCIA:

poniedziałek - czwartek 7.15 - 20.00

piątek 7.15 - 15.15

KONTAKT TELEFONICZNY: (63) 280 36 64, 664 994 817 ( PN - PT 7.15 - 20.00, SOB 9.00 - 16.00)

 

SPOTKANIA GRUPOWE ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZYM SCHEMATEM:GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  / WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE (WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH)


2 x w miesiącu godz. 17.00- 20.00

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH/ WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

1 raz w miesiącu - WTOREK/ CZWARTEK (zamiennie) godz. 17.00

 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW (SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW)

Środa godz. 17.00 - 20.00

 

PROGRAM WZMACNIANIA RODZNY 10-14 - dwa razy w roku

TRENINGI UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH ( po zebraniu grupy uczestników)

 

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy