Tu i Teraz

Sprawozdanie za 2011r.

Tu i Teraz


Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu – Stowarzyszenia „Tu i Teraz” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku za rok 2011

W 2011r. udało się:

1. Prowadzić Klub Seniora „Promyk” na rzecz osób starszych od miesiąca lutego 2011r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
2. Prowadzić Świetlicę Środowiskową „Eureka” dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich od miesiąca lutego 2011r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
3. Zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjne z udziałem dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym w miesiącach luty-maj 2011r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
4. Zorganizować zajęcia sportowo-rekreacyjne z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
5. Przeprowadzić zadanie pt. „Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie skali i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w miesiącach lipiec-grudzień 2011r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
6. Zorganizować obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię – „Otwórzcie drzwi” przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Matejki 1 w Turku – wrzesień 2011r.
7. Zorganizować imprezę dla dzieci z rodzin ubogich – „Opowieść Wigilijna” – grudzień 2011r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
8. Zorganizować imprezę dla osób starszych – „Święta Bożego Narodzenia w Promyku” – grudzień 2011r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku