Centrum Wolontariatu

Szkolenia są istotną częścią działalności Centrum Wolontariatu.

Stanowią element przygotowujący wolontariuszy do pracy oraz ułatwiają organizacjom i instytucjom współpracę z ochotnikami. Każde z Centrów Wolontariatu ma w swojej ofercie dwa podstawowe moduły szkoleniowe. Jeden zaadresowany do koordynatorów pracy wolontariszy, drugi dla osób zainteresowanych podjęciem działalności w charakterze wolontariusza.

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza
Jest to oferta adresowana do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W każdej z placówek powinna być wytypowana osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatora ds. współpracy z wolontariuszami.
W czasie szkoleń poruszane są następujące kwestie:
- jakie są motywacje ludzi do pracy społecznej
- gdzie i jak pozyskiwać wolontariuszy
- jak nagradzać ich pracę i motywować do działania
- jak wpleść wolontariat do pracy w zespole pracowników etatowych
- jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami
- w jaki sposób rozwiązywać konflikty z ochotnikami 

Dlaczego warto być wolontariuszem
Szkolenia przeznaczone dla osób, które pragną swoim czasem i energią dzielić się z innymi. W tym programie kładziemy nacisk na poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Zapoznajemy uczestników z obowiązkami wynikającymi z podjęcia pracy wolontarystycznej, przybliżamy im prawa wolontariuszy, m.in.
- co to znaczy być wolontariuszem
- jakie są rodzaje wolontariatu
- dlaczego ludzie decydują się na ten rodzaj aktywności
- jak przygotować się do pracy
- jakie korzyści dla wolontariusza i organizacji wynikają ze współpracy
- jaki rodzaj umowy - kontraktu zawrzeć z organizacją
- karta etyczna wolontariusza

Każde z Centrów ma równiez inne oferty w zakresie szkoleń. Wynikają one z realizowanych przez Centra programów, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez wolontariuszy oraz koordynatorów. 
Aby zapoznać się z aktualną ofertą szkoleniową oraz zasadami uczestnictwa w szkoleniach danego Centrum - skontaktuj się z nim.