Ośrodek Wsparcia

Czym jest przemoc w rodzinie?
PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.


PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
• JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
• SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
• NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
• POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
2. Katalog zachowań agresywnych
PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY.
Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie. Sprawdź, jakich zachowań doświadczyłaś ze strony swojego partnera.

RODZAJE PRZEMOCY : KATALOG ZACHOWAŃ
PRZEMOC FIZYCZNA - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,
itp.
PRZEMOC PSYCHICZNA - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
PRZEMOC SEKSUALNA -  wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety,
itp.
PRZEMOC EKONOMICZNA - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 


 

Gdzie uzyskasz pomoc w naszym mieście w związku z przemocą?

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Elżbieta Piąstka, Zastepca Dyrektora MOPS w Turku, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA,
  ul. Konińska 4, 62-700 Turek
  tel. 063/280 36 73,                                                                 
 • Telefon Zaufania - (063) 289 17 17
 •  Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS w Turku, przewodnicząca: Małgorzata Sztrymer tel. (63)280 36 68
 •  Komenda Powiatowa Policji w Turku
  ul. Legionów Polskich 3, 62-700 Turek
  Tel. 063/ 289 82 00, Policyjny Telefon Zaufania 063/ 289 82 97
  www.turek.policja.gov.pl
 • Prokuratura Rejonowa w Turku:
  ul. Legionów Polskich 10, 62-700 Turek,
  tel.: Centrala i Sekretariat 063/278 44 18
  pr.turek@prturek.internetdsl.pl
 • Sąd Rejonowy w Turku
  III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek,
  tel. 063/278 57 60,                                                                                      www.turek.sr.gov.pl 

  Opracowano na podstawie:
  - www.niebieskalinia.pl
  - www.parpa.pl
  - www.turek.policja.gov.pl
  - www.turek.sr.gov.pl
  - www.neww.org.pl
  - www.cpk.org.pl

  Inne strony:
  - www.dzieckokrzywdzone.pl
  - www.dzieckowsieci.pl

Pliki do pobrania

 • Wniosek do Zespołu Interdyscyplinarnego - 207.28kB Pobierz Czytaj