Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł - IV

                                         

 

Program: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł – IV

 

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wartość dofinansowania:    97 400,00 zł

 

Wartość całkowita: 97 400,00 zł

 

Opis projektu:

Gmina Miejska Turek przystąpiła do realizacji projektu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku. Działanie to jest odpowiedzią na kształtujące się potrzeby w regionie w zakresie zdrowia i życia wobec panującej epidemii COVID-19.

            Adresatami programu są osoby niepełnosprawne z terenu miasta Turek, które posiadają orzeczony znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, pozostające pod opieką MOPS Turek.

W ramach realizacji projektu zostaną podjęte działania tj:

  • zakup środków ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji
  • zakup pulsoksymetrów – urządzeń elektronicznych umożliwiających pomiar  poziomu saturacji 
  • zakup paczek żywnościowych.

Wsparciem objętych zostało 200 osób w tym dodatkowym wsparciem objętych zostało 20 osób z otoczenia osób niepewłnosprawnych.