Program Wspieraj Seniora

Rok 2022 - Korpus Wsparcia Seniorów

Program Wspieraj Seniora

 

                                 

 

 

Program: „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2022

 

Rodzaj dotacji budżetowej:

program współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Wartość dofinansowania: 30 000,00zł

 

Wartość całkowita: 30 000,00zł

 

Opis projektu:

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

 

 

Galeria

Brak nazwy