Aktualności

9 września - Światowy Dzień FAS.

9 września - Światowy Dzień FAS.

Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS. Ideą światowych dni jest koncentrowanie uwagi opinii publicznej na konkretnym zagadnieniu, zmiana postaw wobec osób chorych oraz wyrażenie społecznej solidarność z nimi.

Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS to święto obchodzone corocznie na całym świecie w dniu 9 września ( 09.09 – od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, ma on na celu uświadomić przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego szkodliwy wpływ na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy nieprawidłowy rozwój dziecka.

Historia Światowych Dni Fas rozpoczęła się w lutym 1999 roku, kiedy trójka rodziców wychowujących dzieci z FAS – Bonnie Buxton, Brian Philcox z Toronto w Canadzie oraz Teresa Kellerman z Tuscon w  USA zadali sobie pytanie: „Co, jeśli rodzice wychowujący dzieci z FAS na całym świecie zebraliby się razem, o 9 godzinie 9 dnia 9 miesiąca roku i powiedzieliby światu, by pamiętano, że podczas 9 miesięcy ciąży kobieta nie powinna pić alkoholu?” Czy świat by ich posłuchał?! Odpowiedni apel zamieszczony został w internecie i bardzo szybko zaczęły przyłączać  się do niego kolejne osoby. Grupa sojuszników zaczęła wzrastać, obejmując osiem krajów. Odezwy nagłaśniające problem FAS wydano w wielu miastach i miasteczkach oraz w kilku stanach USA. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. O godzinie 9.09 rozbrzmiały dzwony w tamtejszym kościele zachęcając do minuty refleksji. Następnie Dni FAS zorganizowano w Australii, RPA, USA.  W czerwcu 2004 roku Senat Stanów Zjednoczonych  przyjął rezolucję na mocy której dzień 9 września został ogłoszony narodowym dniem FASD. Przy udziale wolontariuszy idea ta zaczęła się rozprzestrzeniać w Europie, początkowo we Włoszech, w Niemczech i Szwecji, by w  2004 roku trafić także do Polski. Z każdym rokiem zaczęło przybywać środowisk i państw, które podejmowały różnorodne działania, by zwiększać społeczną świadomość konieczności zachowywania abstynencji w czasie ciąży.

Historia badań medycznych:

Pierwsze naukowe doniesienia o szkodliwym wpływie alkoholu na rozwój płodu datują się na  1968 rok, kiedy to  Paul  Lemoine z Francji przebadał  127 niemowląt i opisał związek pomiędzy spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży, a uszkodzeniami zdrowia u dzieci.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była publikacja badań amerykańskich lekarzy (David Smith, Ken Jones, Christy Ulleland, Ann Streissguth) w Settle w 1973r , którzy dokładnie opisali specyfikę powyższych uszkodzeń i wprowadzili termin Fetal Alkohol Syndrom (FAS), tłumaczony jako Płodowy Zespół Alkoholowy. W 1998 roku Instytut Medyczny w USA opisał trzy jednostki chorobowe związane z prenatalną ekspozycją na alkohol:  FAS, częsciowy FAS (pFAS) oraz Neurorozwojowe Zaburzenia Zalezne od Alkoholu (ARND). Obecnie w procesie diagnozy korzystamy właśnie z tych trzech terminów, chociaż w literaturze możemy napotkać wiele innych nazw i określeń, jak np.: FAE (Fetal Alkohol Efect). Od 2000 roku obowiązuje również termin FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) wprowadzony przez Ann Streissguth i Kieran Omalley. Używany on jest na określenie wszystkich   uszkodzeń w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka, których powodem jest spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

Dodatkowe żródło wiadomości: file:///C:/Users/MASTER/Downloads/siu102-5-1.pdf

Galeria

Brak nazwy

Zobacz także...

Program  Opieka 75+

Program " Opieka 75+"

Gmina Miejska Turek/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i...

26 czerwa Międzynarodowy Dzień Zapobiiegania Narkomanii.

26 czerwa Międzynarodowy Dzień...

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie...

Urząd Miejski informuje!

Urząd Miejski informuje!

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które będzie wypłacane jednorazowo gospodarstwu domowemu w 2024 r., ale tylko takiemu o...

Informacja o zmianie godzin pracy działu Ośrodek...

Informacja o zmianie godzin pracy...

W związku z okresem urlopowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień...

Dzień Dziecka na Hali w Turku

Dzień Dziecka na Hali w Turku

Dzień Dziecka na wesoło i aktywnie Tradycyjnie, jak co roku Miasto Turek i Gmina Turek zorganizowały dla najmłodszych mieszkańców...