Tu i Teraz

Sprawozdanie za 2014r.

Tu i Teraz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu –

Stowarzyszenia „Tu i Teraz”  w Turku za rok  2014

 

W 2014r. udało się:

  1. Prowadzić Świetlicę Środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, przy CWiOP w Turku – „Eureka 2014”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (luty-czerwiec, sierpień –grudzień 2014r.).
  2. Prowadzić działania na rzecz osób starszych – Prowadzenie Klubu Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym  z Urzędu Miejskiego w Turku (styczeń – grudzień  2014r.).
  3. Zwiększyć dostępność pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc – „Przemóc przemoc”, dzięki środkom finansowym pozyskanym                  z Urzędu Miejskiego w Turku (maj - grudzień 2014r.).
  4. Zorganizować imprezę i spotkanie dla osób starszych – Mikołajki                        w Klubie Seniora „Promyk”, dzięki środkom finansowym pozyskanym                  z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2014r.).
  5. Zorganizować imprezę i spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich -   Magiczny bal andrzejkowo-mikołajkowy,  dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2014r.).