Centrum Wsparcia Seniora

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: "Wielkopolskie telecentrum opieki"

Centrum Wsparcia Seniora

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
 "Wielkopolskie telecentrum opieki"

Informujemy osoby, które zgłosiły się do projektu "Wielkopolskie telecentrum opieki"
i oczekują na uruchomienie usługi teleopieki o przedłużeniu się czasu otrzymania urządzeń tj. opasek bezpieczeństwa przez MOPS w Turku z uwagi na nie rozstrzygniętą procedurę przetargową
przez ROPS  w Poznaniu.

Prosimy o cierpliwość, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ponadto informujemy, iż MOPS w Turku w ramach w/w projektu uruchomił – Centrum Wsparcia Seniora, w którym mieszkańcy miasta Turku w wieku 60+ oraz ich opiekunowie mogą korzystać z informacji oraz ze wsparcia i opieki.
Jest to miejsce w którym każdy może uzyskać indywidualną pomoc, porady i konsultacje,
w szczególności na temat  aktualnego katalogu obecnie realizowanych przez MOPS w Turku usług świadczonych w społeczności lokalnej w obszarze pomocy osobom starszym.

Centrum Wsparcia Seniora czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 – 15:15
z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Koordynatorami Centrum Wsparcia Seniora są Panie: Elżbieta Piąstka i Monika Stefaniak.