Aktualności

Nabór osób chętnych do programu AOON edycja 2023

 

Nabór osób chętnych do programu
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023”

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

                                                   w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej                                                „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

 

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.
 3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach            z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia 25.01.2023r. do godziny 15:00 pod adres:

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku

ul. Konińska 4

62-700 Turek

tel. 280 36 62

Zobacz także...

Bal dla Osób z Niepełnosprawnością 2023

Bal dla Osób z...

"O tym KIM JESTEŚMY nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd, talent...... ale to jak traktujemy DRUGIEGO CZŁOWIEKA" ❤️ W...

Nabór osób niepełnosprawnych do Programu AOON

Nabór osób niepełnosprawnych do...

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku...

Program Asystent rodziny na 2022r.

Program Asystent rodziny na 2022r.

Program asystent rodziny na rok 2022r. Gmina Miejska Turek/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku realizuje zadanie...

Maraton Pływania dla Pauliny

Maraton Pływania dla Pauliny

Zapraszamy 16 grudnia od godz.19.00 - 24.00 na turkowski basen na Świąteczny Charytatywny Maraton Pływania - pływamy dla Pauliny na pomoc przy...

Charytatywna Zbiórka dla Michała

Charytatywna Zbiórka dla Michała

Kochani!! Zapraszamy wszystkich ludzi Dobrego SERCA ❤️w niedzielę 18 grudnia na zbiórkę pieniążków dla Michał Pokrywiecki...