Aktualności

Wielkopolski System Opieki Seniora

Wielkopolski System Opieki Seniora

Miło Nam poinformować, że Gmina Miejska Turek/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpiła do współpracy w ramach projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024” finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego, polegającego na świadczeniu usługi teleopieki 500 osób z z Wielkopolski w tym 25 osób
z terenu miasta Turku.

Program jest kontynuacją edycji projektu pilotażowego realizowanego w ubiegłym roku
w ramach którego wsparciem zostało objętych 10 seniorów z naszego miasta.

Działania te przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych w lokalnym środowisku, a jednocześnie stają się ważnym elementem rozwoju usług społecznych.

Celami projektu są:

  • utrzymanie osób starszych w naturalnym środowisku zamieszkania,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia seniorów,
  • wypracowanie modelu wsparcia osób i opiekunów osób starszych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aktywności obywatelskiej.

Wsparcie dla Gminy:

  • wsparcie w rozwijaniu nowych form pomocy społecznej  i samopomocy,
  • wsparcie organizacyjne w realizacji projektu świadczone przez ROPS w Poznaniu,
  • wsparcie merytoryczne, w tym szkolenia z zakresu teleopieki i wsparcia osoby starszej w miejscu zamieszkania.

Wsparcie dla uczestnika:

  • usługa teleopieki opłacona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – ROPS w Poznaniu świadczona przez okres max.20 miesięcy, zapewniająca możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z telecentrum obsługiwanym przez ratowników medycznych,
  • urządzenie do świadczenia usługi teleopieki (opaska na rękę),
  • sieć pomocowa świadczona przez społeczność lokalną (np. pomoc sąsiedzką, wolontariat senioralny i międzypokoleniowy, pracę socjalną).

Osoby objęte naborem do usługi teleopieki są mieszkańcami miasta Turek, mają powyżej 60 r.ż., są osobami samotnymi/ samotnie gospodarującymi i/lub w rodzinie korzystającymi z innych form wsparcia w miejscu zamieszkania.

Rekrutacją na poziomie Gminy Miejskiej Turek zajmuje się - koordynator SOS Pani Elżbieta Piąstka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Galeria

Brak nazwy

Zobacz także...