Aktualności

"Opieka wytchnieniowa” 2024 - rozpoznanie potrzeb

"Opieka wytchnieniowa” 2024 - rozpoznanie potrzeb

Gmina Miejska Turek/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane  uzyskaniem takiego wsparcia proszone są o telefoniczne lub pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie pod numerem telefonu  63 280 36 62 lub 63 280 36 73 (osoba do kontaktu: Monika Stefaniak) w terminie do 14.11.2023r.

Ostateczne zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

   1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

    2) dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

    - orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

    - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Zobacz także...

Klub Seniora Wtorkowe Dziewczyny na spacerze w turkowskim...

Klub Seniora "Wtorkowe Dziewczyny" na...

Po leżącej niedzieli czas się rozruszać, więc Seniorzy z Klubu Seniora " Wtorkowe dziewczyny" ciepły słoneczny wtorek rozpoczęły...

Świeto Sera Camembert z Wolontariatem

Świeto Sera Camembert z Wolontariatem

28 kwietnia swoje Święto obchodzi Ser Camembert, wytworzony został we francuskiej Normandii w miejscowości Camembert przez Marie Harel w 1791...

Wolontariusze z Dyplomem w Świat

Wolontariusze z Dyplomem w Świat

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku przed maturą odwiedzili Burmistrza Turku. 26 kwietnia...

Pomoc Wolontariuszy w Pucharze Wielkopolski Karate

Pomoc Wolontariuszy w Pucharze...

20.04.2024. odbył się PUCHAR WIELKOPOLSKI KARATE SHINKYOKUSHIN, w którym to Wolontariusze z Centrum Wolontariatu słuzyli pomoca w...

Wolontariat w Przedszkolu

Wolontariat w Przedszkolu

W ramach współpracy z Przedszkolem Kubusia Puchatka w Turku tym razem Wolontariuszka Karolina z Centrum Wolontariatu MOPS Turek,...

Wolontariusze na Pikniku w Parku

Wolontariusze na Pikniku w Parku

14 kwietnia w niedzielę w Parku Miejskim w Turku, Wolontariusze z Centrum Wolontariatu MOPS Turek pomagali dzieciom i zachęcali ich do...

Pływali dla Laurki!!

Pływali dla Laurki!!

5 kwietnia b.r od godz. 18.00 do 23.00 odbył się Nocny Maraton Pływania. Osoby chętne, pływali dla Laury w Nocnym Maratonie Pływackim,...