Aktualności

"Opieka wytchnieniowa” 2024 - rozpoznanie potrzeb

"Opieka wytchnieniowa” 2024 - rozpoznanie potrzeb

Gmina Miejska Turek/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane  uzyskaniem takiego wsparcia proszone są o telefoniczne lub pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie pod numerem telefonu  63 280 36 62 lub 63 280 36 73 (osoba do kontaktu: Monika Stefaniak) w terminie do 14.11.2023r.

Ostateczne zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

   1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

    2) dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

    - orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

    - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Zobacz także...

Wolontariusze na Mikołajkach

Wolontariusze na Mikołajkach

Jak wszyscy wiemy - ma długą, białą brodę, nosi czerwony płaszcz i charakterystyczną czapkę z ogromnym pomponem. Dźwiga ciężki...

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

"Nie jest ważne ile dajemy, ale ile miłości w to wkładamy" Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Święto Wolontariatu i...

Turkowska Paczka 2023r.

Turkowska Paczka 2023r.

Weekend wspaniałych prezentów Turkowskiej Paczki za nami❤️ Wciąż jesteśmy pełni paczkowych emocji i nadal żyjemy sobotnimi...

Dzień Pracownika Socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego.

21 listopada 2023r. Dzień Pracownika Socjalnego Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia zadowolenia i...

Ogólnopolski Dzień Seniora 2023

Ogólnopolski Dzień Seniora 2023

Kochani!!! 12 lat temu powstał pierwszy w Turku utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, OSL – Organizator...

Wielkopolskie telecentrum opieki - rozpoznanie potrzeb

Wielkopolskie telecentrum opieki -...

PROGRAM „Wielkopolskie telecentrum opieki” – ROZPOZNANIE POTRZEB Gmina Miejska Turek/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Zapalmy Znicz Pamięci

Zapalmy Znicz Pamięci

Kochani!!! Zapraszamy na szóstą już akcję "ZAPALMY ZNICZ PAMIĘCI ”♨️ Wszystkich Świętych i Zaduszki - to dni,...