Tu i Teraz

Sprawozdanie za 2009 r.

Tu i Teraz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu –
Stowarzyszenia „Tu i Teraz” działającego przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku za rok 2009


Do tej pory udało nam się:

1. Prowadzić Klub Seniora „Promyk” od stycznia 2009r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
2. Prowadzić Świetlicę Środowiskową „Eureka” od stycznia 2009r., dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku.
3. Poprowadzić program „Przemocy mówię NIE”, mający na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób i rodzin w kryzysie oraz osób podlegających przemocy, dzięki środkom pozyskanym z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (maj-październik 2009r.).
4. Zorganizować kampanię społeczną „Kocham – Nie biję”, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (maj-wrzesień 2009r.).
5. Zorganizować spotkanie świąteczne „Elfy Świętego Mikołaja”, na których rozdano dzieciom paczki świąteczne, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miejskiego w Turku (grudzień 2009r.)