PROGRAM WIELOLETNI "Senior+" na lata 2021-2025. Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"

                                 

Program: „PROGRAM WIELOLETNI "Senior+" na lata 2021-2025. Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" pn. Turkowski Klub "Senior+".

 

Rodzaj dotacji budżetowej:  program współfinansowany z budżetu państwa.

 

Wartość dofinansowania: 30 600,00zł

 

Wartość całkowita: 93 600,00zł

 

Opis projektu:

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo        w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

     

Galeria

Brak nazwy