Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2021

 

 

                    

Program: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 r.

Priorytet VI: Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Tytuł: „Kwarantanna nie chroni przed przemocą”.

 

Rodzaj dotacji budżetowej:

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wartość dofinansowania: 21 101,00 zł

 

Wartość całkowita: 26 601,00 zł

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie działań dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych o walorach terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii. Powyższe działania będą szczególnie istotne z uwagi na przedłużający się lockdown wywołany epidemią COVID-19, i ograniczeniami nałożonymi na dzieci i młodzież co skutkuje trudnościami w życiu społecznym.

Projektem zostaną objęte dzieci i młodzież w wieku 13-16 lat (klasy VII - VIII), pochodzące z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, znanych pedagogom szkolnym w związku z diagnozą problemów w szkole i domu rodzinnym.